Vì sao giai cấp công nhân phải xây dựng khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức

     

Trong bốn tưởng hồ Chí Minh, liên minh giai cấp công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức là sự cố kết của các giai cấp, tầng lớptrong một chỉnh thể thống nhất, nhằm hỗ trợ lẫn nhau vạc triển. Từng thành tố có vị trí, vai trò đặc thù do bạn dạng chất, vai trò của mỗi kẻ thống trị và tầng lớptrong giải pháp mạng vàxã hội quy định. Sức mạnh và unique của khối liên minh dựa vào vào unique của từng thành tố vào đó. Vày thế, củng cố, bức tốc khối liên minh ách thống trị công nhân, nông dân cùng đội ngũ trí thức gắn thêm liền chặt chẽ với quy trình xây dựng, cải tiến và phát triển của từng giai cấp, tầng lớp bởi vì Đảng lãnh đạo, tạo nên thànhnhân tố đảm bảo thắng lợi của biện pháp mạng Việt Nam.

Bạn đang xem: Vì sao giai cấp công nhân phải xây dựng khối liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức


*
 

1. Vai trò của hợp thể công - nông - trí trong phương pháp mạng Việt Nam

Ngay sau khoản thời gian tìm thấy con phố cứu nước ở nhà nghĩa Mác - Lênin, trở thành tín đồ cộng sản việt nam đầu tiên, sài gòn đặc biệt xem xét việc xây đắp lực lượng cách mạng. Người xác định, ý muốn cứu nước, giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản dưới sự lãnh đạo của kẻ thống trị công nhân (GCCN) cơ mà đội đi đầu là Đảng cộng sản. Hồ Chí Minh khẳng định GCCN là thống trị tiến bộ nhất, cách mạng nhất, là thống trị lãnh đạo giải pháp mạng, chỉ huy khối liên hiệp công nhân, nông dân cùng trí thức. Người khẳng định rõ: “Chỉ bao gồm giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải hòa này chỉ rất có thể là sự nghiệp của nhà nghĩa cùng sản và bí quyết mạng cụ giới”(1).

Vì sao người công nhân là giai cấp cách mạng?Chủ tịch sài gòn phân tích một phương pháp toàn diện:“kiên quyết, triệt để, tập thể, bao gồm tổ chức, bao gồm kỷ luật, (...)là ách thống trị tiên tiến tốt nhất trong mức độ sản xuất, gánh trọng trách đánh đổ chính sách tư bạn dạng và đế quốc, để xây đắp một xã hội mới, thống trị công nhân rất có thể thấm nhuần một tứ tưởng cách mạng nhất, có nghĩa là chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, tinh thần đấu tranh của họ ảnh hưởng và giáo dục các tầng lớp khác. Vì vậy, về mặt thiết yếu trị, bốn tưởng, tổ chức và hành động, giai cấp công nhân phần đông giữ phương châm lãnh đạo”(2). Người cũng nêu rõ GCCNđược trang bịchủ nghĩa Mác - Lênin. Trên nền tảng đấu tranh, bọn họ xây hình thành Đảng bí quyết mạng. “Đảng đặt ra chủ trương, đường lối, khẩu hiệu giải pháp mạng, lôi cuốn giai cấp nông dân với tiểu tư sản vào đấu tranh, bồi dưỡng họ thành những thành phần tiên tiến. Lại sở hữu những thành phần trí thức tham gia phương pháp mạng và vô sản hoá. Thành thử đội ngũ chủ yếu trị của thống trị công nhân thời cơ càng vạc triển. Mai saucông nghệ của ta ngày càng phát triển, thì số công nhân ngày càng tăng thêm”(3).

Giai cấp công nhân cóvị trítrung trung khu trong xóm hội vày là giai cấpđại diện cho cách làm sản xuất tiến bộ nhất,là giai cấp có sứ mệnh lịch sử vẻ vang thông qua Đảng của chính bản thân mình lãnh đạo cách mạng và toàn làng mạc hội. Song để chấm dứt được sứ mệnh đó, ách thống trị công nhân bắt buộc lôi cuốn, tập thích hợp cácgiai cấp, tầng lớp dân chúng lao hễ và cả dân tộc vực lên làm bí quyết mạng.

Giai cấp nông dân Việt Namlà lực lượngđông hòn đảo nhất trong thôn hội, được quản trị Hồ Chí Minh xác minh là “đồng minh chắc chắn là nhất của kẻ thống trị công nhân” với là “quân nòng cốt của bí quyết mạng”. Bạn chỉ rõ:Giai cấp nông dân, trong đóbần nông vàtrung nônglà đội quân chủ lực của kháng chiến và của biện pháp mạng dân chủ mới.Ở nông thôn, bựa nônglà lớp bạn đông nhất và nghèo đói nhất. Họ bị địa nhà phong kiến bóc lột tàn tệ. Bần nông hăng hái kháng chiến, hăng hái cách mạng cùng rất ước muốn thực hiện chính sách dân cày tất cả ruộng. Vì chưng vậy,họ là đồng minh chắc chắn là nhất của kẻ thống trị công nhân.Trung nônglà lớp bạn mình cày ruộng của mình, cũng chưa hẳn làm thuê cho ai. Họ cũng trở nên địa chủ, lũ cho vay nặng trĩu lãi và bầy đế quốc áp bức tách lột. Thực hiện cơ chế “dân cày gồm ruộng” thì họ cũng có thể có lợi. Vì thế họ cũng nhiệt huyết kháng chiến, nhiệt huyết cách mạng. Bởi vì vậy, họ là đồng minh chắc hẳn rằng của kẻ thống trị công nhân.

Trong cuộc bí quyết mạng dân tộc dân chủ nhân dân, ách thống trị nông dân là quân nòng cốt của biện pháp mạng, vày họ là lớp bạn đông nhất trong nhân dân. Hcm xác định:“Trong điều kiện một nước nông nghiệp xưa cũ như vn thì vấn đề dân tộc thực tế là vấn đề nông dân, phương pháp mạng dân tộc thực ra là phương pháp mạng của dân cày do thống trị công nhân lãnh đạo”(4).Nông dân nước ta có lòng tin cách mạng. Tuy vậy, họ quan yếu là lực lượng lãnh đạo phương pháp mạng vị họ không nối sát với một cách tiến hành sản xuất new và không tồn tại hệ tứ tưởng độc lập. Họ cũng không có công dụng tự tạo ra một chế độ xã hội mới. Sài gòn chỉ rõ: “Vì thực trạng kinh tế lạc hậu, mà nông dân thông thường có tính thủ cựu, rời rạc, tư hữu. đến nên kẻ thống trị công nhân phải đoàn kết họ, giúp tổ chức họ, và chỉ đạo họ, thì họ là một trong những lực lượng không hề nhỏ vững chắc. Vắt là công nông liên minh”(5).

Kế thừa tư tưởng truyền thống cuội nguồn của dân tộc, hồ chí minh sớm reviews cao sứ mệnh của trí thức. Trường đoản cú buổi đầu chuyển động cách mạng, Người khẳng định trí thức là tầng lớp bậc nhất trong buôn bản hội việt nam và cỗ vũ những vận động yêu nước của họ: Tố cáo phần đa âm mưu, tội vạ của công ty nghĩa thực dân so với tầng lớp tiểu bốn sản, trí thức, học tập sinh; ân cần thức tỉnh niềm tin dân tộc, lòng yêu thương nước nghỉ ngơi trí thức; vén trần thủ đoạn chia rẽ của lũ đế quốc, phong kiến đối với tầng lớp trí thức nước ta.

Phân tích thâm thúy đặc điểm, đặc điểm tầng lớp trí thức nước ta, sài gòn chỉ rõ: Trí thức nước ta cũng giống như trí thức tại các nước nằm trong địa, chào bán thuộc địa hay những dân tộc bị áp bức, không giống với trí thức các nước tư bản đế quốc. Ở những nước tứ bản,trí thức phần nhiều là nghỉ ngơi trong kẻ thống trị tư sản mà lại ra rồi lại trở lại ship hàng cho tư sản. Ở vn thì khác, mặc dù là trí thức một vài khá đông nằm trong thành phần phú nông, địa chủ, phong kiến, tư sản nhưng lại cũng gần như bị đế quốc áp bức. Vày vậy,trí thức vn có tinh thầndân tộc và giải pháp mạng, có học thức nên coi được sách, hiểu rằng dân chủ, biết được lịch sử vẻ vang cách mạng, tuyệt nhất là lịch sử vẻ vang cách mạng Pháp, yêu cầu dễ kêt nạp được tinh thần cách mạng.Lúc đã hiểu biết, trí thức ta dễ theo cách mạng.

Hồ Chí Minh xác minh trí thức là một phần tử trong lực lượng giải pháp mạng cùng là đồng minh ngày càng đặc biệt quan trọng của kẻ thống trị công nhân trong quá trình đi lên CNXH.

2. Đảng cộng sản thi công và chỉ đạo khối cấu kết công - nông - trí

Sáng tạo ra của sài gòn trong việc thành lập Đảng là đang truyền thống trị nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và trào lưu yêu nước. Người chỉ rõ,Đảng cùng sản nước ta là thành phầm của sự phối hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với trào lưu công nhân và phong trào yêu nước. Thành phần chủ quản trong Đảng là các phần tử ưu tú trong giai cấp công nhân, nông dân với tầng lớp trí thức trong các phong trào yêu nước và cách mạng. Đảng talà Đảng của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao động, nghĩa là những người thợ thuyền, dân cày với lao hễ trí óc kiên quyết nhất, nhiệt huyết nhất, trong sáng nhất, tận trọng tâm tận lực phụng sự Tổ quốc cùng nhân dân(6). Đảng là quân nhân tiền tiến của nhân dân lao đụng (công nhân, nông dân cùng lao cồn trí óc)(7).

Theo hồ Chí Minh, Đảng ta không chỉ là là đội mũi nhọn tiên phong của kẻ thống trị công nhân như những đảng mác xít ở những nước tư bản phát triển, mà còn là đội mũi nhọn tiên phong của dân chúng lao động trong các số đó nòng cốt là công nhân, nông dân cùng tầng lớp trí thức. Ngay lập tức khi thành lập Đảng cùng sản Việt Nam, sài gòn đã gạch ra sách lược cơ bạn dạng của Đảng là phải lôi cuốn được giai cấp vô sản, giai cấp nông dân với tầng lớp trí thức đi theo cách mạng, hình thành bắt buộc khối kết đoàn công- nông- trí, cốt cán của khối đại đoàn kết toàn dân. Sách lược vắn tắt của Đảngchỉ rõ: (1) Đảng là đội đón đầu của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, đề xuất làm cho ách thống trị mình lãnh đạo được dân chúng; (2) Đảng phải hàng phục cho được đại phần tử dân cày cùng phải nhờ vào hạng dân cày nghèo có tác dụng thổ địa phương pháp mạng tiến công trúc lũ đại địa chủ và phong kiến; (3) Đảng buộc phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền với dân cày (công hội, hợp tác ký kết xã) khỏi ở dưới quyền lực và tác động của đàn tư bản quốc gia; (4) Đảng phải rất là liên lạc cùng với tiểu bốn sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào phe vô sản giai cấp(8).

Như vậy, ngay lập tức từ khi thành lập và hoạt động Đảng,Hồ Chí Minh vẫn vạch ra nhiệm vụ vận động công nhân, nông dân, trí thức liên kết lại vùng dậy làm biện pháp mạng. Với các chính sách:Công nông trí thức hoá; Trí thức công nông hoá(anh em trí thức cũng biết trọng lao động, cũng biết có tác dụng lao động, hợp thành một khối cùng với công nông, cải thiện trình độ công nông về văn hóa, lý luận),Đảng cộng sản việt nam giữ phương châm là tổ chức xây dựng và lãnh đạo khối câu kết công - nông - trí.

3. Cấu kết công - nông - trí là căn cơ của chính quyền dân chủ nhân dân và khối đại kết hợp dân tộc

Tại Đại hội IIcủa Đảng (1951), quản trị Hồ Chí Minh được thai là quản trị Đảng Lao hễ Việt Nam. Chủ yếu cương của Đảng Lao động vn nêu rõ: cơ quan ban ngành của nước việt nam Dân chủ Cộng hoà là tổ chức chính quyền dân công ty của nhân dân,nghĩa là của công nhân, nông dân, tiểu tứ sản thành thị, tiểu tứ sản trí thức, bốn sản dân tộc và các thân sĩ (địa chủ) yêu nước với tiến bộ. Tầng lớp nhân dân ấy chăm chính so với đế quốc xâm lược và lũ phản quốc. Nội dung tổ chức chính quyền đó là nhân dân dân chủ chuyên chính. “Chính quyền đó dựa vào Mặt trận dân tộc thống nhất, đem liên minh công nhân, nông dân cùng lao cồn trí óc làm nền tảng gốc rễ và do ách thống trị công nhân lãnh đạo”(9). Đó đó là tổng kết lý luận đúc rút từ thực tế. Sau khoản thời gian giành được tổ chức chính quyền trong giải pháp mạng mon Tám, chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta vồ cập xây dựng máy bộ nhà nước đúng theo hiến của dân, vì dân,vì dân, trên căn cơ của khối đại đoàn kết dân tộc mà cốt cán là kết hợp công -nông -trí.

Ở cương vị mở màn Đảng, đơn vị nước, quản trị Hồ Chí Minh luôn luôn gần gũi, tin tưởng, quý trọng trí thức.Người xác minh rõ:“Dưới cơ chế dân nhà mới, những người lao đụng trí óc, cũng tương tự lao hễ chân tay, đều có dịp đẩy mạnh và cách tân và phát triển tài năng của mình nhằm mục tiêu phụng sự Tổ quốc, ship hàng nhân dân. Bởi vì vậy được đồng bào kính trọng, được chính phủ nước nhà và Đoàn thể nêu cao”(10). “Những bạn trí thức tham gia bí quyết mạng, tham gia binh lửa rất quý báu đến Đảng. Không tồn tại những bạn đó thì quá trình cách mạng trở ngại nhiều”(11).Trên các đại lý đó, Người triển khai nhiều giải pháp biến bốn tưởng kia thành chính sách cụ thể, thành hiện thực trong biện pháp mạng. Trong thực tế, chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng việc tìm kiếm, vạc hiện người có tài, có đức, bạo dạn sử dụng phần đa trí thức do cơ chế cũ huấn luyện và đào tạo nhưng có lòng tin dân tộc và lòng yêu thương nước. Có nhiều trí thức từ bỏ nguyện đi theo phong cách mạng trở nên những nhà phương pháp mạng siêng nghiệp, giữ nhiệm vụ trong máy bộ Đảng, thiết yếu phủ, như những đồng chí: trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, trần Huy Liệu, Lê Văn Hiến, Tố Hữu, v.v.

Năm 1947, chính phủ được cải tổ, quản trị Hồ Chí Minh mời một vài nhân sĩ, trí thức giữ một số ghế trong bao gồm phủ: khí cụ sư Phan Anh, gs Tạ quang đãng Bửu. Chủ tịch Hồ Chí Minh mời ông Phan Kế Toại (cựu Tổng đốc Triều Nguyễn, Khâm không nên đại thần trong chính phủ Trần Trọng Kim) giữ chức bộ trưởng liên nghành Bộ Nội vụ; Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng (1948); Phó Thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Nội vụ (1955- 1961)).

Như vậy, bên nước việt nam Dân chủ Cộng hòa đang thực sự được xây cất trên gốc rễ liên minh công - nông - trí. Bên dưới sự lãnh đạo của Đảng, liên minh giai cấp công nhân, nông dân với đội ngũ trí thức vào vai trò nòng cột của khối đại đoàn đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình đấu tranh giành và giữ cơ quan ban ngành của cuộc biện pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân.

4. Hòa hợp - công - nông - trí trong thời kỳ quá đáng lên CNXH sinh hoạt Việt Nam

Chủ tịch sài gòn chỉ rõ,khi vn bước vào xây dựng chế độ XHCNđã bao gồm chuyển biến quan trọng đặc biệt về vị cố gắng của các giai cấp công nhân, nông dân cùng đội ngũ trí thức.Công nhân là chủ nhân tập thể của những xí nghiệp, là ách thống trị lãnh đạo nước nhà.Nông dân không thể là nô lệ của địa chủ, không hề phải mong ước có một “miếng đất cắm dùi” như thời xưa. Nông dân là người sở hữu tập thể của hợp tác ký kết xãvàlà người bạn trung thành nhất của kẻ thống trị công nhân vào sự nghiệp tạo ra CNXH.Trí thức ta là những người lao cồn trí óc, luôn luôn luôn hòa mình với công - nông và cùng công-nông ra sức gây ra xã hội mới.

Người khẳng định,CNXHlà một xã hội bao gồm nền tài chính công nghiệp, nông nghiệp trồng trọt hiện đại, gồm nền văn hoá,khoa học-kỹ thuật tiên tiến. Chính vì sự gắn bó khách hàng quan thân công nghiệp và nông nghiệp & trồng trọt trong một nền kinh tế tài chính thống tuyệt nhất với sự cải cách và phát triển của văn hoá, khoa học-kỹ thuật là chi phí đề khách quan tạo nên sự lắp bó mật thiết thân các thống trị công nhân, nông dân với đội ngũ trí thức trong quá trình phát triển.

Nền tài chính XHCNchính là cơ sở vững chắc và kiên cố của liên minh thống trị công nhân vànông dân.Chủ tịch tp hcm chỉ rõ: Công nghiệp và nông nghiệp là nhị chân của nền ghê tế.Nông nghiệpphải cải cách và phát triển mạnh để cung cấp đủ lương thực mang đến nhân dân; hỗ trợ đủ nguyên liệu (như bông, mía, chè...) đến nhà máy, hỗ trợ đủ sản phẩm nông nghiệp (như lạc, đỗ, đay...) nhằm xuất khẩu đổi mang máy móc.Công nghiệpphải trở nên tân tiến mạnh để hỗ trợ đủ mặt hàng tiêu dùng quan trọng cho nhân dân, trước tiên là cho nông dân; cung cấp máy bơm nước, phân hoá học, thuốc trừ sâu... để tăng cường nông nghiệp; và cung ứng dần dần dần máy cấy, vật dụng bừa cho các hợp tác thôn nông nghiệp. Công nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới phát triển. Cho nên, “Công nghiệp và nntt phải giúp sức lẫn nhau và cùng nhau phát triển, như nhị chân đi khoẻ với đi phần lớn thì tiến bước sẽ cấp tốc và mau lẹ đi cho mục đích. Nắm là tiến hành liên minh công-nông để gây ra chủ nghĩa làng mạc hội, gây ra đời sống ấm no vui mắt cho nhân dân”(12). Tín đồ nhấn mạnh,liên minh là phải giúp đỡ nhau thực sự, chứ không phải chỉ liên minh cửa miệng.

Trong tạo ra CNXH, kẻ thống trị công nhân không chỉ cần liên minh cùng với nông dân, nhưng mà còn nên liên minh với lực lượng trí thức, vì chưng sự nghiệp trở nên tân tiến kinh tế, văn hoá và khoa học - kỹ thuật. “Cách mạng cũng cần có lực lượng của trí thức(chúng ta quen hotline là lao động trí óc). Thí dụ: cần phải có thầy thuốc để chăm chút sức khoẻ mang lại nhân dân; cần phải có thầy giáo để dạy dỗ văn hoá và giảng dạy cán bộ; cần phải có kỹ sư để kiến tạo kinh tế, v.v.. Vị lẽ đó, vào sự nghiệp giải pháp mạng, vào sự nghiệp xây dựng XHCN, lao động trí óc tất cả vai trò đặc biệt quan trọng và vẻ vang; với công, nông, trí cần được đoàn kết ngặt nghèo thành một khối”(13).

Chủ tịch hcm chỉ ra cơ sở khách quan lại của quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa trí thức với tổng thể nhân dân lao động. Dưới cơ chế XHCN,khoa học tập là gia sản chung của toàn dân. Vị vậy, lực lượng trí thức bắt buộc ra sức rước hiểu biết khoa học, kỹ thuật của chính bản thân mình truyền bá thoáng rộng trong nhân dân lao động, nhằm nhân dân tăng cường thi đua cấp dưỡng nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Tất cả như vậy nước mới giàu, dân mới khỏe khoắn và cuộc sống của nhân dân new được nâng cao về các mặt. Đó là nhiệm vụ vẻ vang của đội hình trí thức.Đội ngũ trí thức “phải là những chiến sỹ trên phương diện trận tứ tưởng, văn hoá và khoa học, kỹ thuật; yêu cầu góp tài,góp sức nhằm cải đổi mới bộ khía cạnh xã hội của nước ta, tạo nên nhân dân ta sản xuất và công tác làm việc theo công nghệ và cuộc sống của dân chúng ta văn minh, có nghĩa là khoa học, mạnh khỏe và vui tươi. Đó là trọng trách rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”(14).

Quan hệ thân công nhân, nông dân và trí thức là nguyên tố nội trên trong kết cấu thôn hội - kẻ thống trị của CNXH. Xu hướng hợp tác giữa các giai cấp và thế hệ đó dựa vào những đại lý khách quan, không những xuất vạc từ nhu cầu, lợi ích của riêng kẻ thống trị công nhân mà của cả nông dân, trí thứcvà do yên cầu của sự nghiệp phát triển công nghiệp hiện nay đại, nông nghiệp hiện đại và sự phát triển văn hóa, khoa học, technology tiên tiến.

Trong khối liên minh,Hồ Chí Minh xác định:giai cấp công nhân là ách thống trị lãnh đạo, thông qua chính đảng của chính mình đề đi ra đường lối cách mạng, chủ trương nhằm hoàn thành cuộc phương pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân với tiến lên CNXH. Bằng hành vi và các chế độ thực tiễn, Đảng của thống trị công nhân giác ngộ, thu hút thống trị mình và hầu như tầng lớp lao động, thứ 1 là nông dân và trí thức về phía mình trong toàn bộ tiến trình giải pháp mạng, đặc biệt là trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCNcủa dân, vị dân, vị dân.

Trong tư tưởng hồ nước Chí Minh, liên minh giai cấp công nhân, nông dân với đội ngũ trí thức là việc cố kết của những giai cấp, tầng lớptrong một chỉnh thể thống nhất, nhằm giúp sức lẫn nhau vạc triển. Từng thành tố bao gồm vị trí, vai trò đặc điểm do bản chất, mục đích của mỗi thống trị và tầng lớptrong phương pháp mạng vàxã hội quy định. Sức mạnh và unique của khối liên minh dựa vào vào chất lượng của từng thành tố vào đó. Vị thế, củng cố, tăng cường khối liên minh ách thống trị công nhân, nông dân cùng đội ngũ trí thức đính thêm liền nghiêm ngặt với quá trình xây dựng, cải cách và phát triển của từng giai cấp, tầng lớp bởi vì Đảng lãnh đạo, sản xuất thànhnhân tố bảo đảm an toàn thắng lợi của giải pháp mạng Việt Nam.

Tư tưởng tp hcm về câu kết công - nông - trí được Đảng ta tiệm triệt sâu sắc trong các chặng đường cách mạng. Trong thực trạng mới, Đảng ta xác định rõ: “Đại đoàn kết dân tộc bản địa trên gốc rễ liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân với đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của phương pháp mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, hễ lực đa phần và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo an toàn thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây cất và đảm bảo Tổ quốc”(15).

PGS.TS Nguyễn nắm Thắng - học viện Chính trị khoanh vùng I

-----------------------------------

(1) hồ Chí Minh: Toàn tập, t.1,Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.441.

(2), (3), (5), (7) Sđd, t.8, tr.256, 257, 258, 274.

(4) Sđd, t.12, tr.416.

(6) Sđd, t.7, tr.50.

(8) Sđd, t.3, tr.3.

(9) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đảng toàn tập, t.12, NxbChính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.437.

(10) Sđd, t.6, tr.542.

(11) Sđd, t.5, tr.235.

(12) Sđd, t.13, tr.376.

(13) Sđd, t.10, tr.376.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cụ Thể Cách Chỉnh Màn Hình Trong Liên Minh Huyền Thoại, Lol

(14) Sđd, t.14, tr.97-98.