Tại sao chơi liên minh bị giật

     
E gồm con hãng asus X552L cấu hình khá ổn. Theo em là vậy mạng cũng tạm ổn cơ mà sao chơi lol vẫn giật là sao những bác. Ai rành chỉ e với.