Quân nào mạnh nhất trong aoe 2

     

Age Of Empires 2 là một trong những phiên bản thành công nhất của game Đế Chế. So với phiên bản trước đó, AOE 2 đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là những thay đổi về loại quân. Các loại quân trong AOE 2 mang đặc điểm khác nhau, vì vậy, người chơi cần nắm được thế mạnh của mỗi loại quân để xây dựng chiến thuật dùng lính hiệu quả. Bài viết sau đây của dinhlathang.net sẽ giúp bạn tìm hiểu về các loại quân trong AOE 2 một cách chi tiết nhất.

Bạn đang xem: Quân nào mạnh nhất trong aoe 2

Đặc điểm các loại quân trong Age Of Empires 2

Để chơi Đế Chế 2 đỉnh như cao thủ, trước hết game thủ cần nắm được đặc điểm các loại quân trong Age Of Empires 2. Dưới đây là thế mạnh của 18 loại quân trong AOE 2 mà người chơi cần tìm hiểu.

Aztecs

Trong AOE 2, Aztecs là loại quân không có ngựa. Đây là bộ tộc Thầy Tu và Lính Bộ sở hữu các đặc điểm nổi bật sau đây:

Người dân có thể mang thêm +5 Thức Ăn.Các loại lính trong bộ tộc này được tạo nhanh hơn bình thường khoảng 15%.Mỗi Thầy Tu được cộng thêm khoảng 5 điểm.Vải đời I (Loom) sẽ được nghiên cứu sẵn.Lính Castle là Lính bộ Jaguar Warrior.Thưởng cho đội 33% vàng nếu như họ tích trữ cổ vật.
*
Trong AOE 2, Aztecs là loại quân không có ngựa.

Britons

Britons là bộ tộc của Lính bộ bắn cung. Loại quân này sở hữu các đặc điểm nổi bật như sau:

Trong thời kỳ Castle, người chơi sẽ được giảm 50% Gỗ khi xây Nhà Chính.Lính bộ bắn cung được cộng thêm 1 điểm tầm nhìn khi lên đời III và IV (tổng cộng là cộng 2 điểm).Làm cừu nhanh hơn bình thường khoảng 25%.Lính Castle là Longbowma (Lính bộ bắn cung).Thưởng đội: Nhà lính bắn cung tạo nhanh hơn 20%.

Byzantines

Byzantines là lính phòng thủ của các loại quân trong AOE 2. Bộ tộc này sở hữu những đặc điểm như sau:

Nhà cửa được tăng thêm 10% kiên cố đời I, 20% cho đời II, 30% đời III và 40% đời IV.Lính cưỡi lạc đà, phóng lao và chọc được giảm giá khoảng 25%.Thuyền phun lửa được tăng 20% khả năng tấn công.Khi người chơi lên đời IV, Byzantines sẽ được giảm giá khoảng 33%.Chòi quan sát sẽ được miễn phí.Lính Castle là Cataphract (lính ngựa).Thưởng đội: Thầy Tu được phục hồi máu nhanh hơn 50%
*
Byzantines là lính phòng thủ của các loại quân trong AOE 2.

Celts

Trong AOE 2, Celts là bộ tộc của lính bộ với các đặc điểm như sau:

Lính bộ có tốc độ nhanh hơn khoảng 15%.Khả năng làm Gỗ nhanh hơn bình thường 15%.Xe bắn đá sẽ nhanh hơn 20%.Cừu không bị chiếm nếu chúng được dân tìm thấy.Lính đặc biệt: Woad Raider (lính bộ)Thưởng đội: Nhà máy sẽ làm nhanh hơn 20%.

Chinese

Chinese là bộ tộc của lính bắn cung mang những đặc điểm như sau:

Bắt đầu với +3 người dân, -50 Gỗ và -200 Thức Ăn.Nghiên cứu giảm 10% Feuldal, 15% Castle và 25% Imperial.Nhà chính có thể chứa khoảng 10 dân.Thuyền chiến tăng thêm +50% điểm đánh.Lính đặc biệt là Chu Ko Nu (lính bộ bắn nỏ).Thưởng đội: Ruộng +45 thức ăn.
*
Chinese là bộ tộc của lính bắn cung

Franks

Với các loại quân trong AOE 2, Franks là lính ngựa mang những đặc điểm như sau:

Lính ngựa Castle giảm giá 25%.Lính Knight được tăng 20% điểm tấn công.Miễn phí nâng cấp ruộng trong Cối Xay Gió.Lính đặc biệt là Throwing Axeman (lính bộ cầm rìu).Thưởng đội: +2 tầm nhìn cho lính Knight.

Goths

Goths là bộ tộc của lính bộ với các đặc điểm nổi bật như sau:

Lính bộ được giảm giá 25% từ đời II trở đi.Lính bộ được tăng thêm 1 sức tấn công khi phá nhà cửa.Dân tăng được tăng 5 sức tấn công đối với thú hoang và có thể đem thêm +15 vật phẩm.Tăng 10 dân ở đời thứ 4.Lính Castle: Huscarl (lính bộ)Thưởng đội: Nhà lính tạo nhanh hơn khoảng 20%.

Huns

Huns là bộ tộc của lính ngựa với các đặc điểm:

Không cần xây nhà nhưng sẽ bắt đầu với -100 Gỗ.Lính ngựa bắn cung được giảm giá 25% tại đời III và 30% ở đời IV.Máy bắn đá tăng 30% điểm chuẩn xác.Lính Castle: Tarkan (lính ngựa).Thưởng đội: Nhà lính ngựa làm nhanh hơn khoảng 20%.
*
Huns là bộ tộc của lính ngựa

Japanese

Japanese là bộ tộc của lính ngựa với các đặc điểm như sau:

Thuyền đánh cá tăng thêm 2 điểm tấn công, 2 điểm phòng thủ. Làm việc tăng thêm 5% ở đời I, 10% đời II, 15% đời III và 20% đời IV.Cối Xay Gió, Nhà gỗ, nhà mỏ được giảm giá 50%.Từ đời thứ II, lính bộ của Japanese nhanh hơn 20%.Lính Castle: Samurai (Lính bộ)Thưởng đội: Thuyền chiến tăng thêm 50% tầm nhìn.

Koreans

Đây là bộ tộc của các tòa Tháp và Hải quân mang các đặc điểm:

Tăng thêm 3 điểm tầm quan sát.Đào đá nhanh hơn 20%.Miễn phí nâng cấp tháp ở trong trường đại học.Tăng 1 điểm Tháp quan sát tại đời III và tăng 2 điểm ở đời IV.Lính Castle: War Wagon (cưỡi ngựa bắn cung) và Thuyền chiến Turtle ship.Thưởng đội: Các loại xe thưởng thêm 1 điểm quan sát.

Mayans

Mayans là bộ tộc của lính bắn cung với những đặc điểm như sau:

Bắt đầu với +1 dân nhưng -50 Gỗ.Tài nguyên nhiều hơn 20%.Lính bắn cung giảm -10% tại đời II, -20% ở đời III và -30% đời IV.Lính Castle: Lính bộ bắn cung Plumed Archer.Thưởng đội: Giảm giá 50% Tường thành.
*
Mayans là bộ tộc của lính bắn cung

Mongols

Mongols là bộ tộc của Lính cưỡi ngựa bắn cung với những đặc điểm:

Mongols sở hữu lính cưỡi ngựa bắn cung bắn nhanh hơn 20%.Lính ngựa chém được tăng thêm 30% sức tấn công.Thợ săn nhanh hơn 50%.Lính Castle: Lính cưỡi ngựa bắn cung Mangudai.Thưởng đội: Lính cưỡi ngựa cộng thêm 2 điểm quan sát.

Persians

Persians là bộ tộc của lính cưỡi ngựa mang những đặc điểm như sau:

Bắt đầu với +50 Gỗ và Thức Ăn.Tăng gấp đôi điểm tấn công cho Nhà thuyền và nhà chính. Bên cạnh đó, làm việc tăng khoảng 10% ở đời II, 15% đời III và 20% tại đời IV.Lính Castle: Lính voi chiến War ElephantThưởng đội: Tăng thêm 2 sức tấn công cho lính Knight so với lính cung.
*
Persians là bộ tộc của lính cưỡi ngựa

Sacarens

Sacarens là bộ tộc của Lạc đà và Hải quân. Loại quân này mang đặc điểm như sau:

Xe buôn bán (trong nhà chợ) có giá khoảng 5%.Thuyền vận chuyển tăng gấp đôi sức tấn công, khả năng vận chuyển.Thuyền tấn công sẽ nhanh hơn 20%.Lính bắn cung tăng thêm 3 sức tấn công so với nhà cửa.Lính Castle: Mameluca (Lính cưỡi lạc đà).Thưởng đội: Lính bộ bắn cung tăng thêm 1 sức tấn công với nhà cửa.

Spanish

Spanish là bộ tộc của Thầy Tu Lính bắn súng với đặc điểm:

Xây nhà cửa nhanh hơn khoảng 20%.Nhà rèn nâng cấp không cần dùng vàng.Lính bộ bắn súng bắn nhanh hơn 15%.Lính Castle: Conquistador (lính cưỡi ngựa bắn súng).Thưởng đội: Trao đổi buôn bán được tăng thêm 33%.
*
Spanish là bộ tộc của Thầy Tu và Lính bắn súng

Teutons

Teutons là bộ tộc của lính bộ với các đặc điểm như sau:

Khoảng cách phục hồi máu của Thầy tu tăng lên gấp đôi.Tòa tháp của Teutons có thể chứa gấp đôi số dân.Lính Castle có thể bắn gần mà không cần phải nâng cấp.Ruộng được giảm giá 33%.Nhà chính tăng thêm 2 sức tấn công và 5 điểm quan sát.Lính Castle: Teutons Knight (Lính bộ).Thưởng đội: Nhà cửa không bị thôi miên.

Turks

Turks là bộ tộc của lính bắn súng. Loại quân này có những đặc điểm như sau:

Lính bắn súng tăng thêm 25%.Miễn phí nâng cấp lính bắn súng và lính ngựa.Đào vàng nhanh hơn khoảng 15%.Lính Castle: Lính bộ bắn súng Janissary.Thưởng đội: Thưởng thêm 15% lính bắn súng
*
Turks là bộ tộc của lính bắn súng.

Virkings

Virkings là bộ tộc của Hải quân và Lính bộ. Loại quân này mang những đặc điểm nổi bật sau:

Thuyền chiến được giảm giá 20%.Lính bộ tăng thêm 10% điểm tấn công đời II, 15% tại đời III và 20% đời IV.Được miễn phí nâng cấp Cối Xay Gió.Lính Castle là lính bộ Berserk.Thưởng đội: Nhà thuyền gia giảm 25%.

Các loại quân trong AOE 2 khắc chế nhau

Như đã nói ở phần trước đó, những loại quân trong Age of Empires 2 mỗi loại sẽ sở hữu đặc điểm khác nhau. Không có bộ tộc nào là hoàn hảo. Vậy nên bạn cần nắm được danh sách các loại quân khắc chế nhau trong AOE 2. Từ đó xây dựng chiến thuật dùng quân phù hợp.

Britons khắc chế Turks, Mayans, Britons, Chinese, Mayans.Mongols khắc chế quân BritonsTurks đem khắc chế quân Mongols.Japanese là nỗi sợ của Goths + Aztecs + Celts + VikingsLính Bv của quân Goths diệt được toàn bộ lính tầm xa.Lính thương khắc chế được ngựa, ngựa diệt cung & chém.Cung diệt được chém và thương,Phóng giáo diệt được súng & cung + thương.Chém diệt được phóng giáo + thương.Saracens khắc chế toàn bộ lính cận chiến, kể cả Paladin. Tuy nhiên Saracens lại sợ các loại lính tầm xa.Ngựa diệt cung, cung diệt kiếm, kiếm lại khắc chế mỏ chim còn mỏ chim lại diệt ngựa & cung.Lính Bv của Koreans đánh cung vô cùng tốt nhưng cận chiến lại rất tệ.Xe bắn đá có thể diệt lính tầm xa nhưng lại dễ bị tiêu hao khi áp sát đối thủ.Xe nỏ khắc chế được các loại cung & các loại lính chân đất nhưng chúng cũng bị tiêu hao khi áp sát.Cannon có thể hủy được tất cả các loại xe.Lạc đà có thể tiêu diệt được Paladin và Franks.
*
Các loại quân trong AOE 2 khắc chế nhau

Vậy quân nào mạnh nhất trong AOE 2?

Khi tham gia Age of Empires II, quân nào mạnh nhất trong AOE 2 là câu hỏi được nhiều game thủ quan tâm. Theo ý kiến của nhiều người chơi thì quân Palmyran, Persian, Assyrian, Egyptian và Phoenician được đánh giá rất cao.

Tuy nhiên, điều này không thể khẳng định những loại quân trên có sức mạnh lớn nhất. Như đã phân tích trước đó, mỗi loại quân đều có những ưu và nhược điểm khác nhau. Tùy theo từng trận đấu, chúng có thể phát huy được thế mạnh của mình hoặc không. Do đó nếu muốn dùng quân hiệu quả, bạn cần dành nhiều thời gian luyện tập luyện với từng loại quân để biết được cách phát huy thế mạnh của chúng.

Xem thêm: Hack Map Liên Quân Mobile Hack Map Liên Quân Mobile 1, Cách Hack Map

Trên đây, dinhlathang.net vừa tổng hợp đặc điểm của các loại quân trong AOE 2. Để nắm bắt rõ sức mạnh của từng loại quân, bạn hãy tham gia trải nghiệm Age of Empires II ngay bây giờ nhé! Chúc các bạn chơi game vui vẻ.