Hướng dẫn làm auto game online

     
học ngừng 2 điều này vẫn cũng cố gắng kỹ năng và kiến thức cho chính mình đi sâu hơn vào codecùng ngơi nghỉ website trên những chúng ta có thể xem sang 1 chút ít về khóa huấn luyện lập trình tinh chỉnh và điều khiển vận dụng để có thể dễ ợt code.

Bạn đang xem: Hướng dẫn làm auto game online


Vì đa số chúng ta là newber nên lúc code đã có nhiều lỗi gây ra và bản thân cần thiết trực 24/24 sẽ giúp đỡ các bạn fix không còn lỗi được vậy đề xuất bản thân tích hòa hợp sẵn vào source mang lại các bạn dễ sử dụng.
*


*
Giao diện Visual Studio
2/ Bắt đầuTạo 1 form new tên là form2
*
Tạo Form 2
*
Chọn Add

Làm nhỏng người ta là chicken vậy ,tạo size nhưng cũng phía dẫn(thực sự thì dịp mình bắt đầu ban đầu học tập C# lỡ tay bấm mất mẫu tkhô cứng toolbox mà loay hoay cả buổi nhằm tìm) vậy buộc phải mấy huynh đài cao nhân có hiểu bài bác này thì đừng cười chê :)Tạo 1 label để hiện lên loa game
*
Double cliông chồng vào tkhô hanh title bên trên formét vuông nhằm vào cách xử trí code

Trong form2 mình sẽ viết 2 hàm nhằm kiểm tra load gameHàm trước tiên làIsGameAvailable nhằm chất vấn theo thương hiệu game public bool IsGameAvailable(string name) myProcess = Process.GetProcessesByName(name); if (myProcess.Length != 0) return true; else return false; Và hàm thứ hai CheckLoadGame cùng settext mang lại label
public void CheckLoadGame(string name) if (IsGameAvailable(name)) try Process<> processlist = Process.GetProcessesByName(name); // Console.WriteLine(processmenu.ToString()); foreach (Process process in processlist) // 2 label1.Text = "Loa trò chơi Thành Công"; catch (Exception) label1.Text = "Loa trò chơi Thất Bại"; else label1.Text = "Không kiếm tìm thấy Game";
quan sát vào Task thấy chữdj2.exe cộ *32 mình chỉ rước chuỗi đầu tiên(dj2) trước.exethôi.

Xem thêm: Kí Tự Đặc Biệt 2021 ❤️ Tạo Tên Lq Kí Tự Đặc Biệt Anhnbt, Kí Tự Đặc Biệt Vkitext

*
biện pháp lấy thương hiệu process game
Trong hàm Load Form Chỉ bắt buộc Call lại HàmCheckLoadGame
cùng với tmê mẩn số là 1 trong chuôi tên game
Vậy là họ sẽ kiểm tra load game thành công.Sau đó là full code xử lý:using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;using System.Diagnostics;namespace AutoControlAppPC public partial class Formét vuông : Form public Process<> myProcess; public Form2() InitializeComponent(); #region CheckLoadGame public bool IsGameAvailable(string name) myProcess = Process.GetProcessesByName(name); if (myProcess.Length != 0) return true; else return false; public void CheckLoadGame(string name) if (IsGameAvailable(name)) try Process<> processdanh mục = Process.GetProcessesByName(name); // Console.WriteLine(processmenu.ToString()); foreach (Process process in processlist) // 2 label1.Text = "Loa Game Thành Công"; catch (Exception) label1.Text = "Loa Game Thất Bại"; else label1.Text = "Không tra cứu thấy Game"; #endregion private void Form2_Load(object sender, EventArgs e) CheckLoadGame("dj2");
Nếu bạn cảm thấy hay thì hãy clichồng vào PR để ủng hộ góp mình nhé.
Phần 1 : Lập Trình Aulớn trò chơi cùng với C#
*
Share This
Facebook Twitter Google+> https://dinhlathang.net/2019/03/phan-1-lap-trinh-auto-game-voi-c.html" rel="nofollow" target="_blank">