Game đào vàng đôi 2 người chơi

     

Xem lí giải chơi vào game, nếu game không khởi động click chuột phải vào screen chơi game và lựa chọn Play


Đào vàng truyền thống
*
Đào kim cương kiểu Úc
*
Đào vàng 3
*
Đào rubi 4
*
Đào rubi 2
*
Đào rubi Bắc cực
*

Giới thiệu game Đào quà đôi:Thợ đào kim cương của dinhlathang.net sẽ trở lại, lần này cùng bạn anh sinh đôi của mình. Cùng với sự bổ sung này, chúng ta cũng có thể cùng chơi với bạn bè, tín đồ thân, vừa đối đầu và cạnh tranh lại vừa phù hợp tác, thiệt là vui vui vui. Còn nếu không một ai chơi cùng thì lấy tay trái đùa với tay đề xuất cũng vui ko kém!
*
Code để chèn game đào tiến thưởng đôi, đào rubi 2 người chơi vào website/blog của bạn!

game Đào tiến thưởng