Chung kết thế giới liên minh huyền thoại 2019

     
*
Nếu nlỗi còn chưa biết coi Lịch Thi Đấu hoặc Kết Quả của Chung Kết Thế Giới 2019 nơi đâu, thì các bạn hãy giữ bài viết này lại nhé!

Xem thẳng tình tiết Chung Kết Thế Giới 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/dinhlathang.netVietnam

Vòng Chung Kết - Chung Kết Thế Giới

*

Vòng Bán Kết - Chung Kết Thế Giới

*
*

Vòng Tứ đọng Kết - Chung Kết Thế Giới

*
*

Vòng Bảng - Chung Kết Thế Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - Chung Kết Thế Giới

*
*
*
*