Cách sửa lỗi minecraft game output

     

*Donate cho mình: unghotoi.com/beogl– Hãy donate nhằm bản thân hoàn toàn có thể download 1 cái máy chơi trò chơi khác nhằm ra đa số video quality nhá các bạn ^^

– Mình là (G) và lúc này bản thân đang lí giải chúng ta sửa lỗi “trò chơi Output” của minecraft– “Game output” là một trong những lỗi hơi khổ biến chuyển dành riêng cho chúng ta bắt đầu download minecraft– Nhưng nhớ là lượt thích với subscribe cho channel của mình cùng còn quý hơn thế nữa là bắt buộc shareeeeeeeeee nhá :))

36 Comments

Bạn đang xem: Cách sửa lỗi minecraft game output

*

Gamer Roblox

April 16, 2020em làm cho ko được anh ạ

Reply
*

TV Play

April 16, 2020

em thi dang bi loi phien ban 1.1.4.4

Reply
*

lâm

April 16, 2020

tải 7.0 thì vào minecraft lại thông báo là cần 1.8.0 tải java cao hơn nữa thì lại lỗi input

Reply
*

Dương Nguyệt Minh

April 16, 2020

em chuyển tự một phần trống ổ E sang ổ C thì nó nhạt màu luôn ổ E :v toang em rồi

Reply
*

NatsuVN

April 16, 2020

ví như nó bị at java.lang.Thread.run(Unknown Source)thì sao?

Reply

Sói Vũ trụ

April 16, 2020

thanks nhiuf

Reply

thanh lịch nguyen

April 16, 2020

minch ko có Roaminch :V

Reply

Nhok"s Ender

April 16, 2020

thank ad

Reply

JAY GAMING TV

April 16, 2020

mình win 10 hãng hp còn hỗ trợ dc ko vậy bạn

Reply

Trí nguyễn

April 16, 2020

2 phương pháp của bạn bè làm nhưng mà nó vẫn để nhỏng vậy???

Reply

Thùy Huỳnh

April 16, 2020

anh ơi em cx bị ghi chữ output nhưng lại nó không giống anh anh góp em fix vs

Reply

Bich Le

April 16, 2020

Tôi chưa đc

Reply

Trần Minh Nghĩa

April 16, 2020

cám ơn anh nha

Reply

Procả nước Roblox

April 16, 2020

the nhỏ minecraft 1.14 thi sao tyên ổn mai ko thay VBOs

Reply

Ausin Minecraft

April 16, 2020

:(((((((( làm cho thì làm cho dc r mất không còn máy chủ còn mất hết nick nữa chđọng :((

Reply

HOÀNG giáp

April 16, 2020

mk ấn vào game ấn play tất cả cđọng preparing mãiai giúp mk đi

Reply

Pro Channel

April 16, 2020

ko duoc

Reply

NOOB zPvPz

April 16, 2020

Ko đc

Reply

Anh Khoa

April 16, 2020

mình có tác dụng đc rồi cảm mơn chúng ta Reply

End

April 16, 2020

mình làm ko được

Reply

StormZobi_VN

April 16, 2020

k dc

Reply

Xem thêm: Tổ Ong Làm Tổ Trong Nhà Tốt Hay Xấu? Giải Mã Điềm Báo Tương Lai

Blvông xã Dino

April 16, 2020

Cảm ơn Anh các nha tặng kèm anh 1 LIKE và 1 Đăng Kí

Reply

Q GamingTv

April 16, 2020

This is just a prompt for computer specs to lớn be printed. THIS IS NOT A ERROR

A detailed walkthrough of the error, its code path & all known details is as follows:—————————————————————————————

— System Details —Details: Minecraft Version: 1.10.2 Operating System: Windows 7 (x86) version 6.1 Java Version: 1.8.0_211, Oracle Corporation Java VM Version: Java HotSpot(TM) Client VM (mixed mode), Oracle Corporation Memory: 151414728 bytes (144 MB) / 296779776 bytes (283 MB) up to 523501568 bytes (499 MB) JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPath=MojangTricksIntelDriversForPerformance_javaw.exe_minecraft.exe pháo.heapdump -Xmx512M -XX:+UseConcMarkSweepGC -XX:+CMSIncrementalMode -XX:-UseAdaptiveSizePolicy -Xmn128M IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0 FML: Loaded coremods (& transformers): GL info: ' Vendor: 'Intel' Version: '2.1.0 – Build 8.15.10.2555' Renderer: 'sản phẩm điện thoại Intel(R) 4 Series Express Chipmix Family'<09:36:15> : MinecraftForge v12.18.3.2511 Initialized<09:36:16> : Replaced 231 ore recipes<09:36:18> : Found 0 mods from the command line. Injecting into lớn hack discoverer<09:36:18> : Searching C:UsersAdministratorAppDataRoaming.minecraftmods for mods<09:36:18> : Using sync timing. 200 frames of Display.update took 777488615 nanos<09:36:21> : Mod mercurius_updater is missing the required element 'name'. Substituting mercurius_updater<09:36:27> : Forge Mod Loader has identified 5 mods khổng lồ load<09:36:28> : Attempting connection with missing mods at CLIENT<09:36:28> : Attempting connection with missing mods at SERVER<09:36:34> : Reloading ResourceManager: Default, FMLFileResourcePack:Forge Mod Loader, FMLFileResourcePack:Minecraft Forge, FMLFileResourcePack:mercurius_updater, FMLFileResourcePack:Electroblob's Wizardry<09:36:34> : Processing ObjectHolder annotations<09:36:34> : Found 564 ObjectHolder annotations<09:36:34> : Identifying ItemStackHolder annotations<09:36:34> : Found 0 ItemStackHolder annotations<09:36:34> : Applying holder lookups<09:36:34> : Holder lookups applied<09:36:34> : Applying holder lookups<09:36:35> : Holder lookups applied<09:36:36> : Applying holder lookups<09:36:36> : Holder lookups applied<09:36:37> : Configured a dormant chunk cache form size of 0<09:36:37> : Version Number exists, Using it: 1.9.4-1.0.5.24<09:36:37> : File exists, Checking hash: C:UsersAdministratorAppDataRoaming.minecraftlibrariesnetminecraftforgeMercurius1.9.4-1.0.5.24Mercurius-1.9.4-1.0.5.24.jar<09:36:37> : Starting version kiểm tra at http://files.minecraftforge.net/maven/net/minecraftforge/forge/promotions_slyên.json<09:36:37> : Hash matches, Skipping download: 044c04ab8b8970752ef618d45213f62a3b66cab4<09:36:37> : Mercurius Jar contains all signed files! Continueing loading!<09:36:38> : Setting up main config<09:36:38> : Applying holder lookups<09:36:38> : Holder lookups applied<09:36:38> : Injecting itemstacks<09:36:38> : Itemstachồng injection complete<09:36:39> : Found status: AHEAD Target: null<09:36:47> : Starting up SoundSystem…<09:36:48> : Initializing LWJGL OpenAL<09:36:48> : (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)<09:36:55> : OpenAL initialized.<09:36:55> : Sound engine started<09:37:09> : Max texture size: 4096<09:37:09> : Created: 16×16 textures-atlas<09:37:13> : Setting up spells config for 140 spells<09:37:14> : Injecting itemstacks<09:37:14> : Itemstaông xã injection complete<09:37:16> : Forge Mod Loader has successfully loaded 5 mods<09:37:16> : Reloading ResourceManager: Default, FMLFileResourcePack:Forge Mod Loader, FMLFileResourcePack:Minecraft Forge, FMLFileResourcePack:mercurius_updater, FMLFileResourcePack:Electroblob's Wizardry