Đinh La Thăng: Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Đinh La Thăng - Website thông tin chính thức về ông Đinh La Thăng. Tiểu sử, hoạt động và ý kiến của ông Đinh La Thăng nhằm thúc đẩy và phát triển đất nước8.3trên10617

Post Tagged with: "văn bản pháp luật"

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật, Chính phủ yêu cầu năm 2014 tiếp tục là năm trọng tâm về xây dựng thể chế; kiên quyết khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành...